Thông báo Lịch kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh xét tuyển vào chương trình Chất lượng cao ngành CNTT và kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2022 – Cơ sở đào tạo phía Bắc

logo120
Điểm thi lần 1 Học kỳ 2 năm học 2021-2022 hệ Đại học Từ xa: D18TX kỳ 7, D19TX kỳ 6, D20TX kỳ 4
13/10/2022
3d illustration of three colorful folders over white background
Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Marketing
27/10/2022