Kế hoạch thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh hệ ĐHTX

ptit-logo
Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh hệ đại học chính quy Đợt 3 năm 2022
23/11/2022
3d illustration of three colorful folders over white background
Danh sách sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh hệ ĐHTX
25/11/2022
Show all
ke hoach

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-HV ngày 11/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định đào tạo đại học theo tín chỉ của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 823/QĐ-HV ngày 04/10/2019 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ Thông báo số 972/TB-HV ngày 12/12/2018 thông báo kết luận của Lãnh đạo Học viện về việc tổ chức các kỳ thi Tiếng Anh của Học viện,

Học viện ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên Hệ đại học từ xa tại Cơ sở đào tạo Phía Bắc như sau:

  1. Đối tượng và trình độ thi

Đối tượng: Sinh viên Hệ đại học từ xa khóa 2018 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định.

Trình độ thi: Sinh viên Hệ đại học từ xa thi Tiếng Anh trình độ B1.

  1. Hình thức thi

– Thi tự luận đối với 3 kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết với tổng thời gian 120 phút.

– Thi vấn đáp đối với Kỹ năng Nói.

  1. Kế hoạch tổ chức thi

3.1.  Đăng ký dự thi:

  1. a) Hình thức đăng ký:

+ Đăng ký dự thi trực tiếp tại Trung tâm KT&ĐBCLGD (Phòng 115A1- Cơ sở Đào tạo Hà Đông).

  1. b) Thời gian đăng ký:

+ Từ ngày 22/11/2022 đến ngày 25/11/2022;

  1. c) Phí dự thi: Sinh viên nộp lệ phí dự thi:

– Nộp trực tiếp tại Văn phòng giao dịch Một cửa (Phòng TCKT);

– Mức phí dự thi là: 250,000 đồng/ sinh viên.

3.2. Thời gian thi:

– Ngày  04/12/2022;

3.3 Danh sách sinh viên dự thi: Danh sách phòng thi chính thức được công bố tại Website của Học viện: (http://portal.ptit.edu.vn/ttkt/).