Thông báo điểm thi lần 1 các lớp học lại (lớp riêng) năm học 2021-2022

3d illustration of three colorful folders over white background
Thông báo điểm thi lần 1 các học phần thi kết thúc HK1, các lớp học lại lớp riêng, các học phần thi thay thế Tốt nghiệp năm học 2021-2022
07/02/2022
139
Thông báo hiệu chỉnh điểm thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề
08/02/2022
Show all
3d illustration of three colorful folders over white background

Điểm thi khoa Cơ Bản, khoa Đa PT, khoa Kế toán

Ghi chú:

Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm thi để thực hiện phúc khảo đối với hình thức thi viết tại Trung tâm KT & ĐBCLGD, sau thời gian trên điểm sẽ chính thức ghi nhận vào hệ thống.

Mọi thông tin gửi vào email: khaothi@ptit.edu.vn