Thông báo điểm thi lần 1 các học phần thi kết thúc HK1, các lớp học lại lớp riêng, các học phần thi thay thế Tốt nghiệp năm học 2021-2022

139
Thông báo điểm Bảo vệ đồ án Tốt nghiệp ngành CNTT/ATTT hệ ĐHCQ khóa 2017
05/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background
Thông báo điểm thi lần 1 các lớp học lại (lớp riêng) năm học 2021-2022
08/02/2022
Show all
3d illustration of three colorful folders over white background

Điểm thi GDTC

Điểm thi Triết học

Điểm thi khoa QTKD

Điểm thi khoa TCKT

Điểm thi khoa VT

Điểm thi các lớp học lại lớp riêng

Điểm thi thay thế tốt nghiệp

Ghi chú:

Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm thi để thực hiện phúc khảo đối với hình thức thi viết tại Trung tâm KT & ĐBCLGD, sau thời gian trên điểm sẽ chính thức ghi nhận vào hệ thống.

Mọi thông tin gửi vào email: khaothi@ptit.edu.vn

Đơn xin phúc khảo