Thông báo điểm thi Tiếng Anh Course 2 lần 1 – HK1 năm học 2021-2022

3d illustration of three colorful folders over white background
Thông báo điểm thi khoa Marketing, điểm Thực hành cơ sở lần 1 năm học 2021-2022
23/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background
Thông báo điểm thi Course 2(hiệu chỉnh) – lần 1 Hk1, Course 1 – lần 2 Hk2, thi lần 2 – Hk phụ
02/03/2022

Điểm thi Course 2 – BAS1158

Ghi chú:

Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm thi để thực hiện phúc khảo đối với hình thức thi viết (kỹ năng viết) tại Trung tâm KT & ĐBCLGD, sau thời gian trên điểm sẽ chính thức ghi nhận vào hệ thống.

Mọi thông tin gửi vào email: khaothi@ptit.edu.vn