16/11/2016

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính 2015

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính 2015
16/11/2016

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh năm 2015

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh năm 2015
16/11/2016

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử năm 2015

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử năm 2015
16/11/2016

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông năm 2015

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông năm 2015
16/11/2016

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống Thông tin năm 2015

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống Thông tin năm 2015
16/11/2016

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Máy tính năm 2015

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Máy tính năm 2015
16/11/2016

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh năm 2015

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh năm 2015
14/11/2016
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. PHẠM MẠNH TUẤN

NCS. PHẠM MẠNH TUẤN  dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. LÊ MỸ TÚ VÀ TS. VŨ TUẤN LÂM Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ […]
14/11/2016
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. PHẠM THỊ THÚY HIỀN

NCS. PHẠM THỊ THÚY HIỀN dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Bùi Trung Hiếu và TS. Vũ Tuấn Lâm Sẽ bảo vệ luận án tiến […]
04/11/2016
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. NGUYỄN KIM QUANG

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. NGUYỄN KIM QUANG   dưới sự hướng dẫn của […]