07/09/2022
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Vũ Xuân Hạnh

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Vũ Xuân Hạnh dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]
26/08/2022
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Phạm Văn Lực

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Phạm Văn Lực dưới sự hướng dẫn của PGS.TSKH. […]
26/08/2022
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Dương Quang Duy

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Dương Quang Duy dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]
22/08/2022
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Phạm Long Âu

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Phạm Long Âu dưới sự hướng dẫn của TS. […]
12/08/2022
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Đặng Ngọc Hùng

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Đặng Ngọc Hùng dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Văn […]
12/08/2022
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Nguyễn Văn Tài

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Nguyễn Văn Tài dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Đặng Hoài […]
08/08/2022
a

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Dương Quang Duy

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ LINH KIỆN TÍCH HỢP QUANG TỬ TRÊN […]
19/07/2022
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Xuân Phi

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Nguyễn Xuân Phi dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]
19/07/2022
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Thị Chinh Lam

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Nguyễn Thị Chinh Lam dưới sự hướng dẫn của […]
06/05/2022
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Huỳnh Thanh Tâm

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Huỳnh Thanh Tâm dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]