06/05/2022
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Huỳnh Thanh Tâm

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Huỳnh Thanh Tâm dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]
27/01/2022
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Vũ Đức Hiệu

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Vũ Đức Hiệu dưới sự hướng dẫn của TS. […]
27/01/2022
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Huỳnh Cao Tuấn

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Huỳnh Cao Tuấn dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]
17/12/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Phạm Hùng

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Phạm Hùng dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn […]
08/12/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện trực tuyến của NCS. Phan Thị Thể

THÔNG BÁO Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện trực tuyến HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG […]
22/11/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến của NCS. Nguyễn Thị Thanh Hương

THÔNG BÁO Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG […]
19/11/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Nguyễn Tuấn Linh

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Nguyễn Tuấn Linh dưới sự hướng dẫn của TS. […]
01/11/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Trịnh Văn Anh

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Trịnh Văn Anh dưới sự hướng dẫn của GS.TS. […]
11/10/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS.Nguyễn Xuân Dũng

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Nguyễn Xuân Dũng dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]
01/10/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến của NCS. Huỳnh Thanh Tâm

THÔNG BÁO Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG […]