11/10/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS.Nguyễn Xuân Dũng

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Nguyễn Xuân Dũng dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]
01/10/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến của NCS. Huỳnh Thanh Tâm

THÔNG BÁO Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG […]
20/09/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến của NCS. Nguyễn Xuân Phi

THÔNG BÁO Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG […]
08/09/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện trực tuyến của NCS. Nguyễn Xuân Phi

THÔNG BÁO Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG […]
30/08/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện trực tuyến của NCS.Nguyễn Thị Hội

THÔNG BÁO Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện trực tuyến HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG […]
27/08/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện trực tuyến của NCS. Nguyễn Thị Thu Nga

THÔNG BÁO Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện trực tuyến HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG […]
14/07/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Nguyễn Thị Hội

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Nguyễn Thị Hội dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]
12/07/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Nguyễn Thị Thu Nga

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Nguyễn Thị Thu Nga dưới sự hướng dẫn của […]
15/06/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Bùi Công Thành

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Bùi Công Thành dưới sự hướng dẫn của PGS.TS.  […]
07/06/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Ngô Thị Thu Trang

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Ngô Thị Thu Trang dưới sự hướng dẫn của […]