13/01/2022
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Vũ Đức Hiệu

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên […]
05/01/2022
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo về việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp trực tuyến

Khoa Đào tạo Sau Đại học thông báo tới các học viên lớp cao học khóa 2019 đợt 2 chuyên ngành Quản trị kinh doanh, […]
28/12/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Huỳnh Cao Tuấn

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ  Tên đề tài luận án tiến sĩ: Phát triển các kỹ thuật biểu diễn biểu cảm khuôn mặt […]
17/12/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Phạm Hùng

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Phạm Hùng dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn […]
08/12/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện trực tuyến của NCS. Phan Thị Thể

THÔNG BÁO Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện trực tuyến HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG […]
24/11/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Phạm Hùng

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu kỹ thuật lập lịch cho mạng thông tin di […]
22/11/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến của NCS. Nguyễn Thị Thanh Hương

THÔNG BÁO Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG […]
19/11/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Nguyễn Tuấn Linh

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Nguyễn Tuấn Linh dưới sự hướng dẫn của TS. […]
02/11/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Phan Thị Thể

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: ĐỊNH TUYẾN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ TRONG MẠNG CẢM […]
01/11/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Trịnh Văn Anh

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Trịnh Văn Anh dưới sự hướng dẫn của GS.TS. […]