19/07/2022
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Văn Tài

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN  SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu thiết kế ống dẫn sóng plasmonic nano trong ghép […]
19/07/2022
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Đặng Ngọc Hùng

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN TÁCH SÓNG VÀ GIẢI MÃ P-LDPC CHO HỆ […]
19/07/2022
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Xuân Phi

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Nguyễn Xuân Phi dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]
19/07/2022
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Thị Chinh Lam

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Nguyễn Thị Chinh Lam dưới sự hướng dẫn của […]
11/07/2022
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Phạm Long Âu

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Mã mạng trên một số cấu trúc đại số Chuyên ngành:           […]
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình đào tạo trình độ  tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn […]
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống thông […]
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình đào tạo trình độ  tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh […]
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật máy tính năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình tiến sĩ chuyên ngành Chương trình đào tạo trình độ  tiến […]
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình đào tạo trình độ  tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện […]