06/07/2023
z4492395683737_14598dde4a5824d0bf90ee8f3ca76629

TỌA ĐÀM KHOA HỌC “BỀ MẶT THÔNG MINH CẤU HÌNH LẠI: CÁC ỨNG DỤNG VÀ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN” GIỮA HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG (PTIT) VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CALIFORNIA IRVINE (UCI) – HOA KỲ

Ngày 03/07/2023 tại Cơ sở Đào tạo Hà Đông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tiếp đón Giáo sư Arnold Lee Swindlehurst […]