30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông […]
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình đào tạo trình độ  thạc sĩ chuyên ngành  Khoa học máy […]
30/06/2022

Quy định đào tạo Thạc sĩ năm 2015

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Quy định tuyển sinh vào đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015. Chi […]
17/06/2022
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Thị Chinh Lam

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu về rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp viễn […]
02/06/2022

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Quy định tuyển sinh vào đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022. Chi […]
02/06/2022

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Quy định tuyển sinh vào đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022. Chi […]
31/05/2022
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Xuân Phi

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ:      Nâng cao hiệu năng cân bằng tải trên điện toán đám […]
23/05/2022
Thông báo kết quả trúng tuyển trình độ Thạc sĩ - Đợt 2, năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2022 Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và […]
23/05/2022
Thông báo kết quả trúng tuyển trình độ Thạc sĩ - Đợt 2, năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2022 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ được ban hành […]
06/05/2022
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Huỳnh Thanh Tâm

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Huỳnh Thanh Tâm dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]