22/01/2024
ptit-logo

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Lê Thị Thùy Dương

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN TẮC NGHẼN TRONG MẠNG IoT VỚI GIAO […]
16/01/2024
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Ngô Thế Anh

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN HIỆU NĂNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VÔ […]
02/01/2024
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Hoàng Mạnh Thắng

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu hệ mật hạng nhẹ trên vành đa thức ứng […]
20/12/2023
ptit-logo

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Nguyễn Đức Hoàng

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu mô phỏng bề mặt đối tượng 3D và ứng […]
20/12/2023
ptit-logo

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Vũ Lê Quỳnh Giang

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu bảo mật lớp vật lý cho hệ thống Massive […]
13/12/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Lê Ngọc Hiếu

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: HƯỚNG TIẾP CẬN SWOT CHO CÂN BẰNG TẢI TRÊN ĐIỆN TOÁN […]
12/11/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Phạm Long Châu

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Tác động của truyền miệng điện tử tới ý định lựa […]
03/11/2023
đăng ký thi tiếng anh đầu vào năm 2024 đợt 1

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Dương Thị Tân

– Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp may ở […]
26/10/2023
logo120

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Đỗ Thị Lan Anh

Đề tài luận án tiến sĩ: Ảnh hưởng từ sự linh hoạt của nhà cung cấp dịch vụ tới lòng trung thành của khách hàng […]
20/10/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Phạm Vũ Minh Tú

Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ TRUYỀN DẪN LAI GHÉP FSO, MMW VÀ SỢI QUANG CHO MẠNG BACKHAUL DI ĐỘNG […]