09/05/2023
a

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Lê Duy Tiến

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu kỹ thuật xử lý tín hiệu quang ứng dụng […]
27/03/2023
a

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Phan Thị Thu Hằng

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN HIỆU NĂNG TRUYỀN DẪN QUANG QUA KHÔNG GIAN […]
18/01/2023
a

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Trần Vũ Kiên

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu thiết kế ma trận và cải tiến thuật toán […]
01/11/2022
logo120

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Nguyễn Thanh Hương

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu hiệu quả sử dụng năng lượng tại trạm gốc hệ thống thông tin vô tuyến nhiều […]
03/10/2022
logo120

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Nguyễn Thanh Bình

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: ” XÂY DỰNG GIẢI PHÁP TRUYỀN DỮ LIỆU QUA KÊNH THOẠI […]
03/10/2022
logo120

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Đặng Vân Trường

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: ” VỀ MỘT THUẬT TOÁN SINH SỐ GIẢ NGẪU NHIÊN DỰA […]
26/08/2022
a

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Vũ Xuân Hạnh

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu các kỹ thuật phát hiện DGA Botnet Chuyên ngành: […]
05/08/2022
a

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Phạm Văn Lực

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng mật […]
19/07/2022
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Văn Tài

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN  SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu thiết kế ống dẫn sóng plasmonic nano trong ghép […]
19/07/2022
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Đặng Ngọc Hùng

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN TÁCH SÓNG VÀ GIẢI MÃ P-LDPC CHO HỆ […]