Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS.NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Ngọc Điệp
23/11/2016
untitled-1
Thông báo tuyển sinh đi học Thạc sĩ theo Đề án 599 (phương thức phối hợp) năm 2017
06/12/2016
Show all
logo120

THÔNG BÁO

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :

NCS. NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

 

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Hoàng Minh

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở, với đề tài:

 

“Nghiên cứu, xây dựng giải pháp tích hợp mật mã vào quá trình truyền tin đảm bảo an toàn thông tin trên mạng máy tính”

 

Thời gian:  15h00, thứ tư, ngày 30 tháng 11 năm 2016

 Địa điểm:  Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

 

                  Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.