Giới thiệu

Khoa Đào tạo Sau Đại học (ĐTSĐH), tên cũ là Khoa Quốc tế và Đào tạo Sau Đại học – là đơn vị thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, được thành lập theo quyết định số 210/QĐ-TCCB/HV ngày 25 tháng 3 năm 1999 và được đổi tên thành Khoa Đào tạo Sau Đại học (ĐTSĐH) theo quyết định số 672/QĐ-HV ngày 01/08/2017 của Giám đốc Học viện.

Chức năng Nhiệm vụ:

– Quản lý, Tổ chức đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ và tiến sĩ;
– Tham mưu cho Giám đốc Học viện về chiến lược phát triển đào tạo sau đại học;
– Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và hợp tác khoa học,…
Đội ngũ cán bộ của Khoa:
Ngoài các cán bộ cơ hữu quản lý, tại Khoa ĐTSĐH luôn có hơn 200 giảng viên có trình độ từ tiến sĩ trở lên hiện đang tham gia giảng dạy,  hướng dẫn luận văn, luận án các khóa cao học và nghiên cứu sinh.  Các giảng viên là các nhà khoa học tốt nghiệp từ nhiều nước trên thế giới, có năng lực, trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm giảng dạy.

Đội ngũ cán bộ quản lý của khoa QT&ĐTSĐH:

– PGS.TS. Lê Nhật Thăng   – Trưởng khoa
– TS. Lê Thị Hồng Yến – GV, Chuyên viên Giáo vụ Nghiên cứu sinh
– ThS. Phan Thị Hương – CV giáo vụ cao học
– ThS. Trần Thanh Ngọc – CV giáo vụ cao học
– ThS. Bùi Lệ Xuân  – GV, Chuyên viên hành chính tổng hợp, tuyển sinh
Địa chỉ liên lạc
Tầng 10 nhà A2, Học viện Công nghệ BCVT – Km 10, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.
Tel : 84-4-33512254,   84-4-33510436
Fax: 84-4-33512254
Email: Khoadtsdh@ptit.edu.vn