Giới thiệu

Chức năng Nhiệm vụ
Khoa Quốc tế và Đào tạo Sau Đại học (QT&ĐTSĐH) là một đơn vị thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, được thành lập theo quyết định số 210/QĐ-TCCB/HV ngày 25 tháng 3 năm 1999. Khoa QT&ĐTSĐH có chức năng nhiệm vụ:

– Tổ chức đào tạo sau đại học cấp thạc sĩ và tiến sĩ;
– Tổ chức các khoá học quốc tế chuyên đề nâng cao và dài hạn (bao gồm cấp chứng chỉ và cấp bằng các loại), đối tượng là sinh viên, học viên nước ngoài và Việt nam, giảng dạy bằng ngôn ngữ tiếng Anh.
Đội ngũ cán bộ của Khoa
Ngoài các cán bộ cơ hữu quản lý, tại Khoa QT và ĐTSĐH luôn có hơn 110 giảng viên có trình độ từ tiến sĩ trở lên hiện đang tham gia giảng dạy,  hướng dẫn luận văn, luận án các khóa cao học và NCS.  Các giảng viên là các nhà khoa học tốt nghiệp từ nhiều nước trên thế giới, có năng lực, trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm giảng dạy.
Đội ngũ cán bộ quản lý của khoa QT&ĐTSĐH

– PGS.TS. Lê Nhật Thăng   – Trưởng khoa
– PGS.TS. Bùi Trung Hiếu – Giảng viên
– TS.Vũ Văn Thỏa – Chuyên viên Giáo vụ Nghiên cứu sinh
– TS. Lê Thị Hồng Yến – Chuyên viên Giáo vụ Nghiên cứu sinh
– ThS. Lê Thị Cẩm Thuần  – Chuyên viên Giáo vụ Cao học
– ThS. Bùi Lệ Xuân  – Chuyên viên Giáo vụ Cao học
– ThS. Phạm Thị Minh Hiền – Chuyên viên Đào tạo Quốc tế
– ThS. Lê Minh Trang – Chuyên viên Đào tạo Quốc tế
– ThS. Nguyễn Thị Lan Hương – Chuyên viên Tổng hợp, Hành chính
– Phan Thị Hương – Chuyên viên Tổng hợp, Hành chính
Địa chỉ liên lạc
Tầng 10 nhà A2, Học viện Công nghệ BCVT – Km 10, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.
Tel : 84-4-33512254,   84-4-33510436
Fax: 84-4-33512254
Email: khoaqtsdh@ptit.edu.vn