28/06/2023
45

Nghiên cứu sinh Lê Duy Tiến bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Chiều 23/6/2023, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Duy Tiến về […]