Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

untitled-1
Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thông tin giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trường Đại học Công nghệ Sydney (Australia) năm 2017
06/12/2016
logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. NGUYỄN ĐẮC HẢI
15/12/2016

NCS. NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Từ Minh Phương và TS. Phạm Văn Cường

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

“Nghiên cứu phương pháp học máy cho nhận dạng hoạt động sử dụng cảm biến mang trên người”

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin               Mã số: 62.48.01.04

 

Thời gian:  14 giờ 00, thứ sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2016

Địa điểm:  Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.