19/11/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Nguyễn Tuấn Linh

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Nguyễn Tuấn Linh dưới sự hướng dẫn của TS. […]
02/11/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Phan Thị Thể

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: ĐỊNH TUYẾN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ TRONG MẠNG CẢM […]
01/11/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Trịnh Văn Anh

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Trịnh Văn Anh dưới sự hướng dẫn của GS.TS. […]
11/10/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS.Nguyễn Xuân Dũng

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Nguyễn Xuân Dũng dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]
05/10/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Tuấn Linh

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ  Tên đề tài luận án tiến sĩ: PHÁT HIỆN VẬN ĐỘNG BẤT THƯỜNG (NGÃ) SỬ DỤNG CẢM BIẾN […]
04/10/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Trịnh Văn Anh

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ  Tên đề tài luận án tiến sĩ: Một số hệ mã hóa với quyền giải mã linh động […]
01/10/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến của NCS. Huỳnh Thanh Tâm

THÔNG BÁO Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG […]
20/09/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến của NCS. Nguyễn Xuân Phi

THÔNG BÁO Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG […]
08/09/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện trực tuyến của NCS. Nguyễn Xuân Phi

THÔNG BÁO Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG […]
30/08/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện trực tuyến của NCS.Nguyễn Thị Hội

THÔNG BÁO Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện trực tuyến HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG […]