04/03/2024
2

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA MẠNG LƯỚI ĐẠI HỌC ÂU – Á ASEA-UNINET

Từ ngày 26/2 đến 01/3/2024, Mạng lưới Đại học Châu Âu và ASEAN (ASEA-UNINET) đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 19 tại […]