28/11/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Phạm Long Châu

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Tác động của truyền miệng điện tử tới ý định lựa […]
27/11/2023
0G1A124-67

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Thủy bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Sáng 16/11/2023, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Thanh Thủy về: […]
16/11/2023
95

Nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Thủy bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Chiều 14/11/2023, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Hồng Thủy về: Đề […]
10/11/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về thời gian, địa điểm bảo vệ cấp học viện của NCS Đỗ Thị Lan Anh

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Đỗ Thị Lan Anh dưới sự hướng dẫn của […]
07/11/2023
77

Nghiên cứu sinh Vũ Hoài Nam bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Chiều 02/11/2023, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Hoài Nam về: Đề […]
03/11/2023

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Dương Thị Tần

– Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp may ở […]
03/11/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Phạm Vũ Minh Tú

  THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Phạm Vũ Minh Tú dưới sự hướng dẫn […]
03/11/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Nguyễn Thị Thanh Thủy

  THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Nguyễn Thị Thanh Thủy dưới sự hướng dẫn […]
03/11/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Nguyễn Hồng Thủy

  THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Nguyễn Hồng Thủy dưới sự hướng dẫn của […]
01/11/2023
Thông báo kết quả trúng tuyển trình độ Thạc sĩ - Đợt 2, năm 2022

[THÔNG BÁO] Về việc tổ chức lớp học ôn và thi đánh giá năng lực Tiếng Anh cho thí sinh đăng ký xét tuyển đầu vào trình độ Thạc sĩ – Đợt 2 năm 2023

Nhằm tạo điều kiện cho người học tham dự kỳ xét tuyển đầu vào trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023 mà chưa đáp ứng […]