06/05/2022
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Huỳnh Thanh Tâm

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Huỳnh Thanh Tâm dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]
15/04/2022
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Huỳnh Thanh Tâm

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nền tảng đảm bảo an toàn bảo mật dựa trên blockchain […]
27/01/2022
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Vũ Đức Hiệu

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Vũ Đức Hiệu dưới sự hướng dẫn của TS. […]
27/01/2022
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Huỳnh Cao Tuấn

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Huỳnh Cao Tuấn dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]
13/01/2022
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Vũ Đức Hiệu

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên […]
05/01/2022
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp trực tuyến

Khoa Đào tạo Sau Đại học thông báo tới các học viên lớp cao học khóa 2019 đợt 2 chuyên ngành Quản trị kinh doanh, […]
28/12/2021
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Huỳnh Cao Tuấn

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ  Tên đề tài luận án tiến sĩ: Phát triển các kỹ thuật biểu diễn biểu cảm khuôn mặt […]
17/12/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Phạm Hùng

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Phạm Hùng dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn […]
08/12/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện trực tuyến của NCS. Phan Thị Thể

THÔNG BÁO Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện trực tuyến HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG […]
24/11/2021
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Phạm Hùng

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu kỹ thuật lập lịch cho mạng thông tin di […]