Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. NGUYỄN TU TRUNG

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. CAO XUÂN TUẤN
12/01/2017
logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. LÊ THỊ NGỌC ANH
20/03/2017

THÔNG BÁO

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :

NCS. NGUYỄN TU TRUNG

dưới sự hướng dẫn của TS. Vũ Văn Thỏa và PGS.TS. Đặng Văn Đức

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở, với đề tài:

“Nghiên cứu phương pháp nâng cao chất lượng và giải đoán ảnh viễn thám đa phổ dựa trên tính toán mềm”

 

Thời gian:  15h00, thứ 2, ngày 23 tháng 01 năm 2017

Địa điểm:  Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.