17/03/2023
tuyển sinh tiến sĩ 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2023

Học viện Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2023 như sau: Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc […]
13/03/2023
tuyển sinh tiến sĩ 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2023 TẠI HỌC VIỆN NHƯ SAU: Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/06/2021 […]
26/12/2022
Thông báo kết quả trúng tuyển trình độ Thạc sĩ - Đợt 2, năm 2022

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2022

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách trúng tuyển trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2022 (File đính kèm). Học viện thông […]
27/10/2022
Tiếng anh

[THÔNG BÁO] Về việc tổ chức lớp học ôn và thi đánh giá năng lực Tiếng Anh cho thí sinh đăng ký xét tuyển đầu vào trình độ Thạc sĩ – Đợt 2 năm 2022

THÔNG BÁO Về việc tổ chức lớp học ôn và thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho thí sinh đăng ký xét tuyển đầu […]
20/10/2022
thạc sĩ 2.2022_Banner website _Banner website (1)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2022

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2022 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ được ban hành […]
26/09/2022
Banner web. đky học trước-01-01

Thông báo hướng dẫn sinh viên đăng ký học trước các học phần trình độ Thạc sĩ năm 2022

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ được ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BGD&ĐT ngày 30/08/2021 của Bộ trưởng Bộ […]
26/09/2022
314060145_643891340768565_4957560990943917077_n

[TBTS]Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2022

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2022 Thông báo: https://apiquanlydaotao.ptit.edu.vn/data/fileUpload-1663900841751-thong_bao_tuyen_tien_si.pdf Phụ lục I: https://apiquanlydaotao.ptit.edu.vn/data/fileUpload-1663900863696-phu_luc_i_danhmuccacnganh_chuyennganhphuhop.doc Phụ lục II: https://apiquanlydaotao.ptit.edu.vn/data/fileUpload-1663900884066-ph__l_c_ii_de_cuong_nghien_c_u.doc Phụ lục III: https://apiquanlydaotao.ptit.edu.vn/data/fileUpload-1663900906958-phu_luc_iii___dinh_huong_nghien_cuu_2022.docx Phụ lục […]
23/08/2022
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC TRƯỚC CÁC HỌC PHẦN THẠC SĨ

MỤC ĐÍCH: Giúp sinh viên đang theo học chương trình đào tạo đại học tại Học viện có thể học tích luỹ trước một số […]
14/02/2019
logo120

Thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 1 năm 2019 Thông báo tuyển sinh Thạc sỹ đợt 1 – 2019
07/07/2015
logo120

QĐ Phe duyet danh sach trung tuyenr trinh do thac si dot 1 nam 2015

QĐ Phe duyet danh sach trung tuyenr trinh do thac si dot 1 nam 2015 File 1 7/7/2015