14/02/2019

Thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 1 năm 2019 Thông báo tuyển sinh Thạc sỹ đợt 1 – 2019
07/07/2015
logo120

QĐ Phe duyet danh sach trung tuyenr trinh do thac si dot 1 nam 2015

QĐ Phe duyet danh sach trung tuyenr trinh do thac si dot 1 nam 2015 File 1 7/7/2015
07/07/2014
logo120

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sỹ năm 2014

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sỹ năm 2014 Nội dung thông báo
13/06/2013
logo120

Thông báo kết quả chấm lại kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2013

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Kết quả chấm lại kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt […]
06/06/2013
logo120

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2013

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2013 như sau: Thông […]