04/06/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Trần Việt Cường

Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THUẬT TOÁN METAHEURISTIC GIẢI BÀI TOÁN CÂY STEINER NHỎ NHẤT ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG […]
09/05/2023
a

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Lê Duy Tiến

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu kỹ thuật xử lý tín hiệu quang ứng dụng […]
21/04/2023
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS. Phan Thị Thu Hằng

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Phan Thị Thu Hằng dưới sự hướng dẫn của […]
27/03/2023
a

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Phan Thị Thu Hằng

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN HIỆU NĂNG TRUYỀN DẪN QUANG QUA KHÔNG GIAN […]
03/03/2023
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Trần Vũ Kiên

  THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Trần Vũ Kiên dưới sự hướng dẫn của […]
18/01/2023
a

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Trần Vũ Kiên

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu thiết kế ma trận và cải tiến thuật toán […]
23/12/2022
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Nguyễn Thị Thanh Hương

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Nguyễn Thị Thanh Hương dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Lê […]
01/11/2022
logo120

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Nguyễn Thanh Hương

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu hiệu quả sử dụng năng lượng tại trạm gốc hệ thống thông tin vô tuyến nhiều […]
27/10/2022
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Thanh Bình

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Nguyễn Thanh Bình dưới sự hướng dẫn của GS.TSKH. […]
27/10/2022
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Đặng Vân Trường

THÔNG BÁO   HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Đặng Vân Trường dưới sự hướng dẫn của […]