Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. CAO XUÂN TUẤN

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. NGUYỄN ĐẮC HẢI
15/12/2016
logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. NGUYỄN TU TRUNG
18/01/2017

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :

NCS. CAO XUÂN TUẤN

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Võ Trung Hùng và TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở, với đề tài:

“Quản lý và tìm kiếm công thức toán trong các tài liệu khoa học”

 

Thời gian:  09h30, thứ ba, ngày 17 tháng 01 năm 2017

Địa điểm:  Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.