11/07/2024
đăng ký thi tiếng anh đầu vào năm 2024 đợt 1

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀ QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2024

1. Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2024 (file đính kèm). 2. Quyết định phê duyệt danh sách trúng […]
06/03/2024
đăng ký thi tiếng anh đầu vào năm 2024 đợt 1

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2024

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024. Cụ thể như sau: Căn […]