03/03/2023
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Trần Vũ Kiên

  THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Trần Vũ Kiên dưới sự hướng dẫn của […]
18/01/2023
a

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Trần Vũ Kiên

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu thiết kế ma trận và cải tiến thuật toán […]
23/12/2022
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Nguyễn Thị Thanh Hương

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Nguyễn Thị Thanh Hương dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Lê […]
01/11/2022
logo120

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Nguyễn Thanh Hương

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu hiệu quả sử dụng năng lượng tại trạm gốc hệ thống thông tin vô tuyến nhiều […]
27/10/2022
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Thanh Bình

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Nguyễn Thanh Bình dưới sự hướng dẫn của GS.TSKH. […]
27/10/2022
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Đặng Vân Trường

THÔNG BÁO   HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Đặng Vân Trường dưới sự hướng dẫn của […]
03/10/2022
logo120

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Nguyễn Thanh Bình

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: ” XÂY DỰNG GIẢI PHÁP TRUYỀN DỮ LIỆU QUA KÊNH THOẠI […]
03/10/2022
logo120

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Đặng Vân Trường

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: ” VỀ MỘT THUẬT TOÁN SINH SỐ GIẢ NGẪU NHIÊN DỰA […]
07/09/2022
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Vũ Xuân Hạnh

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Vũ Xuân Hạnh dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]
26/08/2022
a

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Vũ Xuân Hạnh

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu các kỹ thuật phát hiện DGA Botnet Chuyên ngành: […]