26/09/2022
314060145_643891340768565_4957560990943917077_n

[TBTS]Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2022

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2022 Thông báo: https://apiquanlydaotao.ptit.edu.vn/data/fileUpload-1663900841751-thong_bao_tuyen_tien_si.pdf Phụ lục I: https://apiquanlydaotao.ptit.edu.vn/data/fileUpload-1663900863696-phu_luc_i_danhmuccacnganh_chuyennganhphuhop.doc Phụ lục II: https://apiquanlydaotao.ptit.edu.vn/data/fileUpload-1663900884066-ph__l_c_ii_de_cuong_nghien_c_u.doc Phụ lục III: https://apiquanlydaotao.ptit.edu.vn/data/fileUpload-1663900906958-phu_luc_iii___dinh_huong_nghien_cuu_2022.docx Phụ lục […]
19/09/2022
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

[FAQs] HỎI – ĐÁP CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC – HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG [A] Tầng 10 nhà A2, Km 10 Nguyễn Trãi, Hà […]
16/09/2022
3

Đào tạo Sau Đại học tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – 23 năm Hành trình kết nối và lan tỏa tri thức

Ngày 17/09/2022 tới đây, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) sẽ kỷ niệm 25 năm thành lập, Học viện là một trong những […]
07/09/2022
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Vũ Xuân Hạnh

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Vũ Xuân Hạnh dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]
07/09/2022
Thông báo kết quả trúng tuyển trình độ Thạc sĩ - Đợt 2, năm 2022

Thông báo nhập học trình độ thạc sĩ đợt 1.2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch tổ chức nhập học cho học viên trúng tuyển kỳ thi trình độ […]
26/08/2022
a

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Vũ Xuân Hạnh

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu các kỹ thuật phát hiện DGA Botnet Chuyên ngành: […]
26/08/2022
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Phạm Văn Lực

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Phạm Văn Lực dưới sự hướng dẫn của PGS.TSKH. […]
26/08/2022
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Dương Quang Duy

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Dương Quang Duy dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]
23/08/2022
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC TRƯỚC CÁC HỌC PHẦN THẠC SĨ

MỤC ĐÍCH: Giúp sinh viên đang theo học chương trình đào tạo đại học tại Học viện có thể học tích luỹ trước một số […]
22/08/2022
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Phạm Long Âu

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Phạm Long Âu dưới sự hướng dẫn của TS. […]