06/12/2016
untitled-1

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thông tin giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trường Đại học Công nghệ Sydney (Australia) năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thông […]
06/12/2016
untitled-1

Thông báo tuyển sinh đi học Thạc sĩ theo Đề án 599 (phương thức phối hợp) năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển sinh đi học Thạc sĩ theo Đề án 599 (phương thức phối […]
03/11/2016
1

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THEO PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP (ĐỀ ÁN 599) VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SYDNEY – AUSTRALIA

Với mục tiêu tạo điều kiện cho học viên được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kiến thức chuyên môn và khả năng […]
03/11/2016
2

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI HỌC VIÊN CAO HỌC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC AIZU – NHẬT BẢN

Với mục tiêu tạo điều kiện cho học viên cao học của Học viện được học tập, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao […]