Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thông tin giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trường Đại học Công nghệ Sydney (Australia) năm 2017

untitled-1
Thông báo tuyển sinh đi học Thạc sĩ theo Đề án 599 (phương thức phối hợp) năm 2017
06/12/2016
logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. NGUYỄN NGỌC ĐIỆP
15/12/2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thông tin giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trường Đại học Công nghệ Sydney (Australia) năm 2017

File đính kèm

6/12/2016