25/08/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Vũ Hoài Nam

Tên đề tài luận án tiến sĩ: PHÁT HIỆN MỘT SỐ SỰ KIỆN BẤT THƯỜNG DỰA TRÊN HÌNH ẢNH SỬ DỤNG MÔ HÌNH PHÂN CẤP […]
23/08/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS. Bùi Thị Thùy

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Bùi Thị Thùy dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]
01/08/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Thanh Hà

  THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Nguyễn Thanh Hà dưới sự hướng dẫn của […]
31/07/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS. Trần Việt Chương

  THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Trần Việt Chương dưới sự hướng dẫn của […]
10/07/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Bùi Thị Thùy

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu kỹ thuật xử lý ảnh dựa vào công nghệ […]
26/06/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Nguyễn Thanh Hà

Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THỨ TỰ ƯU TIÊN CỦA THƯ ĐIỆN TỬ Chuyên ngành: Hệ thống […]
09/06/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS. Lê Duy Tiến

  THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Lê Duy Tiến dưới sự hướng dẫn của […]
04/06/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Trần Việt Chương

Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THUẬT TOÁN METAHEURISTIC GIẢI BÀI TOÁN CÂY STEINER NHỎ NHẤT ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG […]
09/05/2023
a

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Lê Duy Tiến

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu kỹ thuật xử lý tín hiệu quang ứng dụng […]
21/04/2023
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS. Phan Thị Thu Hằng

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Phan Thị Thu Hằng dưới sự hướng dẫn của […]