Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. NGUYỄN ĐẮC HẢI

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. NGUYỄN NGỌC ĐIỆP
15/12/2016
logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. CAO XUÂN TUẤN
12/01/2017

NCS. NGUYỄN ĐẮC HẢI

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Chử Đức Trình và TS. Nguyễn Ngọc Minh

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

“Nghiên cứu cảm biến chất lỏng kiểu tụ điện cho ứng dụng cảm nhận thay đổi môi trường trong kênh dẫn”

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử               Mã số: 62.52.02.03

 

Thời gian:  08 giờ 30, thứ hai, ngày 26 tháng 12 năm 2016

 

Địa điểm:  Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.