28/04/2023
đăng ký thi tiếng anh đầu vào năm 2024 đợt 1

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC GIỮA JAIST VÀ PTIT

JAIST (Japan Advanced Institute of Science and Technology) thành lập năm 1990 là viện đào tạo và nghiên cứu sau đại học hàng đầu Nhật […]