Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. LÊ THỊ NGỌC ANH

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. NGUYỄN TU TRUNG
18/01/2017
logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Cao Thái Phương Thanh
24/03/2017

THÔNG BÁO

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :

NCS. LÊ THỊ NGỌC ANH 

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Hoàng Phương và TS. Hoàng Xuân Dậu

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở, với đề tài:

“Nghiên cứu một số mô hình dự báo dịch tả dựa trên khai phá dữ liệu và phân tích không gian ứng dụng công nghệ GIS”

 Thời gian:  09h00, thứ sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2017

Địa điểm:  Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.