Quy định tuyển sinh và đào tạo

30/06/2022

Quy định đào tạo Tiến sĩ năm 2018

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Quy định đào tạo Tiến sĩ năm 2018. Chi tiết file đính kèm: […]
30/06/2022

Quy định tuyển sinh Tiến sĩ năm 2012

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Quy định tuyển sinh Tiến sĩ năm 2012. Chi tiết file đính kèm: […]
02/06/2022

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Quy định tuyển sinh vào đào tạo trình độ thạc sĩ. Chi tiết file […]