Quy định tuyển sinh và đào tạo Tiến sĩ

30/06/2022

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018. […]
30/06/2022

Quy định tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2012

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Quy định tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2012. Chi […]
02/06/2022

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Quy định tuyển sinh vào đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022. Chi […]