28/08/2020
logo120

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sỹ năm 2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sỹ năm 2020. Chi tiết tại file đính kèm CV […]
26/08/2020
logo120

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo […]
13/05/2020
logo120

Thông báo Thời gian thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về thời gian thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2010. Chi […]
26/02/2020
logo120

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2020 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm […]
07/10/2019
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Khắc Chiến

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH TÀI NGUYÊN HIỆU […]
09/08/2019

Thông báo tuyển sinh thạc sỹ đợt 2 năm 2019

28/06/2019
thong-bao-new

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 2 năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2019 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm […]
26/04/2019
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. CHU TIẾN DŨNG

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. CHU TIẾN DŨNG dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]
08/03/2019
logo120

Thư mời kỉ niệm thành lập 20 năm Khoa Đào tạo Sau Đại học

THƯ MỜI Kính gửi:   Các học viên cao học, nghiên cứu sinh, cựu học viên cao học, cựu nghiên cứu sinh –  Học viện […]
14/02/2019

Thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 1 năm 2019 Thông báo tuyển sinh Thạc sỹ đợt 1 – 2019