23/05/2022
thong-bao-new

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2022 Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và […]
23/05/2022
thong-bao-new

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2022 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ được ban hành […]
05/01/2022
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp trực tuyến

Khoa Đào tạo Sau Đại học thông báo tới các học viên lớp cao học khóa 2019 đợt 2 chuyên ngành Quản trị kinh doanh, […]
18/08/2021
logo120

KH tổ chức đánh giá luận văn TN trực tuyến cho các học viên cao học khóa 2019 đợt 1, 2 và các học viên gia hạn bảo vệ cùng

Khoa đào tạo Sau đại học thông b áo KH tổ chức đánh giá luận văn TN trực tuyến cho các học viên cao học khóa […]
18/08/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp trực tuyến

Khoa đào tạo Sau đại học Thông báo về việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp trực tuyến. Chi tiết file đính kèm: THONG BAO VV […]
01/06/2021
logo120

Thông báo Về việc Điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2021

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chưa thể tổ chức thi tuyển sinh […]
19/03/2021
logo120

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2021 Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và […]
19/03/2021
logo120

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2021

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo […]
08/12/2020
logo120

THÔNG BÁO V/v: Công bố kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2020

Căn cứ kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2020 của thí sinh, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn […]
08/12/2020
logo120

QUYẾT ĐỊNH Về việc Tiếp nhận Lưu học sinh Lào vào học chương trình Tiến sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2020 (đợt 1) diện Hiệp định

QUYẾT ĐỊNH Về việc Tiếp nhận Lưu học sinh Lào vào học chương trình Tiến sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông […]