Thông báo: Kế hoạch nghỉ hè, kỳ học phụ (kỳ hè) năm học 2023-2024 và Lịch học học kỳ 1 năm học 2024-2025, Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo V/v: Điều chỉnh thời gian đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2024-2025
03/06/2024
Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2023-2024
18/06/2024

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024 và 2024-2025 của Học viện, Học viện thông báo Kế hoạch nghỉ hè, kỳ học phụ (kỳ hè) năm học 2023-2024 và các thông tin hướng dẫn liên quan tới công tác giáo vụ, công tác sinh viên, lịch học đầu học kỳ 1 năm học 2024-2025 tới các đơn vị có liên quan, các giảng viên, cố vấn học tập (CVHT) và các lớp sinh viên hệ chính quy đang học tại Cơ sở Hà Nội như sau:

 1. Thời gian nghỉ hè của sinh viên:

– Khóa 2021, 2022: nghỉ hè 06 tuần, từ 01/07 đến hết 11/08/2024.

– Khóa 2023 nghỉ hè 04 tuần, từ 15/7 đến hết 11/08/2024.

Sinh viên tập trung trở lại và bắt đầu học kỳ 1 năm học 2024-2025 từ ngày 12/08/2024

 1. Lịch học và thi học kỳ phụ (kỳ hè 2024):

Thực hiện theo kế hoạch số 484/KH-HV ngày 25/04/2024 của Học viện và thông báo số 68/CV-GV ngày 02/05/2024 của Phòng Giáo vụ về việc tổ chức kỳ học phụ năm học 2023-2024:

– Thời gian học từ 01/07 đến 04/08/2024.

– Thời gian thi từ 05/08 đến 11/08/2024.

 1. Thời gian đăng ký môn học, thời gian học học kỳ 1 năm học 2024-2025:

– Đăng ký môn học: Thực hiện theo kế hoạch số 501/KH-HV ngày 06/05/2024 và thông báo 71/CV-GV ngày 08/05/2024 của Phòng Giáo vụ về việc đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2024-2025. Thời gian đăng ký từ 29/05 đến 21/06/2024 tùy theo từng khóa và thời gian điều chỉnh đăng ký từ 08/08 – 16/08/2024.

– Thời gian học học kỳ 1 năm học 2024-2025: 2021, 2022, 2023: học từ 12/08 đến 08/12/2024 (17 tuần), thi học kỳ từ 09/12/2024 đến 05/01/2025.

 1. Thực tập và thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp (D20 kỹ thuật):

– Thực tập từ ngày 24/06/2024 đến ngày 18/08/2024.

– Thực hiện đồ án tốt nghiệp, học các học phần thay thế tốt nghiệp: Từ tháng 9 đến tháng 12/2024.

 1. Việc thu/nộp học phí học kỳ phụ năm học 2023-2024, học kỳ 1 năm học 2024-2025:

Thực hiện theo các thông báo/lịch thu thu học phí của Phòng Tài chính kế toán – Học viện gửi tới các lớp sinh viên.

 1. Cấp các giấy xác nhận sinh viên để làm thủ tục vay vốn, xác nhận sổ ưu đãi giáo dục cấp/làm lại thẻ sinh viên,… các sinh viên có nhu cầu đề nghị thực hiện các thủ tục có liên quan tại Văn phòng một cửa (phòng CT&CTSV, phòng Giáo vụ) theo các thông báo của Học viện. Thời gian: trước ngày 07/09/2024.
 2. Đăng ký xét miễn học/miễn thi, chuyển đổi điểm, các thủ tục ngừng học, thôi học, quay trở lại tiếp tục học tập… củahọc kỳ 1 năm học 2024-2025: Sinh viên làm đơn và nộp hồ sơ cho phòng Giáo vụ trước ngày 16/08/2024 và theo các thông báo khác có liên quan.
 3. Nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2024-2025: Sinh viên thực hiện theo thông báo đầu năm học của Học viện.
 4. Sinh viên đăng ký học 2 CTĐT đồng thời; sinh viên các khóa đã ra trường nhưng còn nợ môn và vẫn còn thời gian đào tạophải chủ động tham khảo thông tin, liên hệ với phòng Giáo vụ và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký học trả nợ môn, xét tốt nghiệp theo đúng quy chế, quy định.
 5. Tổ chức họp giữa CVHT và lớp sinh viên trước khi nghỉ hè: CVHT bố trí họp với các lớp trước khi nghỉ hè để phổ biến, quán triệt toàn bộ sinh viên trong thời gian nghỉ hè phải đảm bảo kế hoạch học tập (nếu có); đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội. Việc tham gia các hoạt động mít tinh do các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức (nếu có) phải báo cáo và được sự đồng ý của Học viện.
 6. Trong thời gian nghỉ hè, sinh viên nghiêm túc thực hiện và tuân thủ luật giao thông, các quy định đảm bảo an toàn giao thông như: đã uống rượu, bia thì không lái xe; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô; mặc áo phao khi đi các phương tiện giao thông đường thủy; không chở quá số người quy định khi tham gia giao thông; Yêu cầu các lớp sinh viên không tự phát tổ chức các chương trình tham quan, du lịch, dã ngoại tại các địa điểm không an toàn.

Học viện yêu cầu các Đơn vị có liên quan, các Cố vấn học tập, Ban cán sự các lớp sinh viên phổ biến tới toàn thể sinh viên trong lớp biết và thực hiện./.