25/04/2014

Thông báo: Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2013-2014

Thông báo: Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2013-2014 Ngày 15/05/2014: Phòng Giáo vụ thông báo: Thay đổi lịch thi các […]
23/04/2014

Thông báo: Kế hoạch thi phòng máy lần 1 học kỳ 2 năm học 2013-2014

Thông báo: Kế hoạch thi phòng máy lần 1 học kỳ 2 năm học 2013-2014 Ngày 15/05/2014 Phòng Giáo vụ thông báo lịch thi phòng […]
15/04/2014

Thông báo: Kế hoạch thi- danh sách sinh viên các lớp học lại (Lớp riêng) học kỳ 2 năm học 2013-2014

Thông báo: Kế hoạch thi- danh sách sinh viên các lớp học lại (Lớp riêng) học kỳ 2 năm học 2013-2014 Phòng Giáo vụ thông […]
19/02/2014

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2013-2014

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2013-2014 Ngày 19/02/2014: Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi lần 2 học kỳ […]
08/01/2014

Thông báo điều chỉnh lịch các lớp C13CN, C13QT

Thông báo điều chỉnh lịch các lớp C13CN, C13QT THÔNG BÁO V/v: Điều chỉnh lịch thi môn Tin học cơ sở 1 các lớp C13CN1-2-3-4, […]
03/12/2013

Kế hoạch thi lần 1 kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp CĐ-ĐH chính quy khóa 2013

Kế hoạch thi lần 1 kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp CĐ-ĐH chính quy khóa 2013 02/12/2013, Phòng Giáo vụ thông báo  Thực hiện […]
03/12/2013

Thông báo: Điều chỉnh lịch thi trong kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2013-2014

Thông báo: Điều chỉnh lịch thi trong kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2013-2014 THÔNG BÁO V/v: Điều chỉnh lịch thi […]
19/11/2013

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2013-2014 (Cập nhật ngày 15/11)

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2013-2014 (Cập nhật ngày 15/11) 13/11/2013, Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông […]
14/08/2013

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp hệ Liên thông CĐ-ĐH khóa 2012

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp hệ Liên thông CĐ-ĐH khóa 2012 14/8/2013 Phòng GV&CTSV thông báo: Kế hoạch thi lần 2 […]
31/07/2013

Lịch thi lần 2 kỳ 2 các lớp CĐ-ĐH khóa 2012

Lịch thi lần 2 kỳ 2 các lớp CĐ-ĐH khóa 2012 31/7/2013, Phòng GV&CTSV thông báo:  Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp CĐ-ĐH […]