31/08/2010

Danh sách SV các lớp học lại hè năm học 2010 thi lần 2

Danh sách SV các lớp học lại hè năm học 2010 thi lần 2  –Ngày 31/8/2010 Trung Tâm Khảo Thí & Đảm bảo chất lượng […]
31/08/2010

Danh sách SV các lớp học lại hè năm học 2010 thi lần 2

Danh sách SV các lớp học lại hè năm học 2010 thi lần 2  –Ngày 31/8/2010 Trung Tâm Khảo Thí & Đảm bảo chất lượng […]
30/08/2010

Lịch thi lại (thi lần 2) các lớp học hè năm 2010

Lịch thi lại (thi lần 2) các lớp học hè năm 2010 Phòng GV&CTSV thông báo lịch thi lại (thi lần 2) của các lớp […]
18/07/2010

Danh sách thi lần 2 học kỳ 2 các khóa, lớp SV hệ chính qui năm học 2009 – 2010

Danh sách thi lần 2 học kỳ 2 các khóa, lớp SV hệ chính qui năm học 2009 – 2010 TT Khảo thí & Đảm […]
12/07/2010

Phân bố danh sách sinh viên tại các phòng thi theo lịch thi các lớp học lại tháng 5/2010

Phân bố danh sách sinh viên tại các phòng thi theo lịch thi các lớp học lại tháng 5/2010 Phòng GV&CTSV, Trung tâm KT&ĐBCLGD thông […]
23/06/2010

Lịch thi của các lớp học lại đợt tháng 5/2010

Lịch thi của các lớp học lại đợt tháng 5/2010 Phòng GV&CTSV thông báo lịch thi lần 1 của các lớp học lại đợt tháng […]
23/06/2010

Lịch thi của các lớp học lại đợt tháng 5/2010

Lịch thi của các lớp học lại đợt tháng 5/2010 Phòng GV&CTSV thông báo lịch thi lần 1 của các lớp học lại đợt tháng […]
14/06/2010

Thông báo (khẩn) v/v thay đổi lịch thi môn Tiếng Anh 4 sáng ngày 15/6/2010

Thông báo (khẩn) v/v thay đổi lịch thi môn Tiếng Anh 4 sáng ngày 15/6/2010 Vì lý do mất điện, phòng GV&CTSV thông báo điều […]
03/06/2010

Lịch thi lần 3 đối với một số môn của C07

Lịch thi lần 3 đối với một số môn của C07 Phòng GV&CTSV thông báo lịch thi lần 3 đối với một số môn không còn […]
07/05/2010

Thông báo lịch, danh sách thi lần 2 học kỳ II năm học 2009-2010

Thông báo lịch, danh sách thi lần 2 học kỳ II năm học 2009-2010 (24/7/2010), phòng GV&CTSV thông báo lịch thi lại học kỳ 2 […]