03/10/2012

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 đối với các lớp học lại riêng (đợt 1) năm học 2012-2013

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 đối với các lớp học lại riêng (đợt 1) năm học 2012-2013 Ngày 08/11/2012 Phòng Giáo vụ & […]
03/10/2012

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 đối với các lớp học lại riêng (đợt 1) năm học 2012-2013

Ngày 08/11/2012 Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo Kế hoạch thi lần 1 của các lớp học lại riêng (đợt 1) […]
13/09/2012

Thông báo: Lịch thi lần 2 kỳ 4 của các lớp liên thông L10 đợt 2

Thông báo: Lịch thi lần 2 kỳ 4 của các lớp liên thông L10 đợt 2 – Phòng GV&CTSV thông báo lịch thi lần 2 […]
14/08/2012

Kế hoạch thi lần 2 kỳ học phụ đợt 1 và học lại hè các lớp hệ CĐ-ĐH chính quy và lần 2 kỳ 2 các lớp văn bằng 2 chính quy

Kế hoạch thi lần 2 kỳ học phụ đợt 1 và học lại hè các lớp hệ CĐ-ĐH chính quy và lần 2 kỳ 2 […]
14/08/2012

Thông báo lịch thi lần 2 các lớp Bổ sung kiến thức (Khóa 2012)

Thông báo lịch thi lần 2 các lớp Bổ sung kiến thức (Khóa 2012) Ngày 24/8/2012 Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông […]
30/07/2012

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 4 các lớp Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy khóa 2010-2012 (đợt 2)

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 4 các lớp Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy khóa 2010-2012 (đợt 2) Phòng Giáo […]
20/07/2012

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 3 các lớp L10CQ đợt 2 (Tại ĐH Bách khoa và CĐ Phát thanh – truyền hình)

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 3 các lớp L10CQ đợt 2 (Tại ĐH Bách khoa và CĐ Phát thanh – truyền hình) Phòng […]
17/07/2012

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp Liên thông CĐ-ĐH Chính quy ( L10 đợt 1, L11)

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp Liên thông CĐ-ĐH Chính quy ( L10 đợt 1, L11) Phòng […]
17/07/2012

Thông báo: Thay đổi hình thức thi đối với môn Tin học quản lý của lớp B10CQQT1-B

Thông báo: Thay đổi hình thức thi đối với môn Tin học quản lý của lớp B10CQQT1-B Phòng Giáo vụ và Công tác Sinh viên […]
17/07/2012

Lịch thi lần 1 học kỳ phụ (học hè) năm học 2011-2012 các lớp hệ cao đẳng đại học chính quy

Lịch thi lần 1 học kỳ phụ (học hè) năm học 2011-2012 các lớp hệ cao đẳng đại học chính quy Phòng Giáo vụ và […]