18/12/2009

Lịch thi lại tại chức D06QT1,2

Lịch thi lại tại chức D06QT1,2 Lịch thi lại các lớp TCD06QT1,2 tải về tại đây
05/12/2009

Phân bố danh sách sinh viên tại các phòng thi theo lịch thi học kỳ 1 năm học 2009-2010

Phân bố danh sách sinh viên tại các phòng thi theo lịch thi học kỳ 1 năm học 2009-2010 Phòng GV&CTSV, Trung tâm KT&ĐBCLGD thông […]
03/12/2009

Thông báo thay đổi hình thức thi (lớp C07HTTT) ngày 29/12/2009.

Thông báo thay đổi hình thức thi (lớp C07HTTT) ngày 29/12/2009. Phòng GV&CTSV thông báo việc thay đổi hình thức thi của lớp C07HTTT như […]
03/12/2009

Lịch thi lại các lớp bằng 2 (B207) và tại chức tháng 12/2009

Lịch thi lại các lớp bằng 2 (B207) và tại chức tháng 12/2009 Phòng GV&CTSV thông báo lịch thi lại : – Lớp đại học […]
18/11/2009

Thông báo thay đổi lịch thi môn: Kỹ thuật vi xử lý của các lớp D07CN1, CN2, CN3

Thông báo thay đổi lịch thi môn: Kỹ thuật vi xử lý của các lớp D07CN1, CN2, CN3 Phòng GV&CSTV thông báo việc thay đổi […]
16/11/2009

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2009-2010 các lớp CĐ/ĐH chính quy tại CSHĐ (cập nhật ngày 03/12/2009)

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2009-2010 các lớp CĐ/ĐH chính quy tại CSHĐ (cập nhật ngày 03/12/2009) Phòng GV&CSTV thông báo lịch thi […]
22/10/2009

Lịch thi lại các lớp tại chức D06QTKD (dự kiến)

Lịch thi lại các lớp tại chức D06QTKD (dự kiến) Phòng GV&CTSV công bố lịch thi lại tháng 12/2009 của lớp D06QTKD. Xem, tải chi […]
10/09/2009

Lịch thi các lớp tại chức tháng 9/2009

Lịch thi các lớp tại chức tháng 9/2009 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG […]