26/04/2012

Kế hoạch thi lần 1 kỳ 3 Các lớp tại Cơ sở liên kết ĐHBK lớp L10CQVT7&12 và CĐTH lớp L10CQVT8

Kế hoạch thi lần 1 kỳ 3 Các lớp tại Cơ sở liên kết ĐHBK lớp L10CQVT7&12 và CĐTH lớp L10CQVT8 Phòng GV&CTSV thông báo […]
24/04/2012

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp Cao đẳng – Đại học chính quy (Có điều chỉnh- Cập nhật 27/04/2012)

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp Cao đẳng – Đại học chính quy (Có điều chỉnh- Cập nhật 27/04/2012) […]
17/04/2012

Kế hoạch thi các lớp L11CQ đợt 1 (Kỳ 2); L11CQ đợt 2 (Kỳ 1) ; L10CQ đợt 2 (Kỳ 3) (Có hiệu chỉnh cập nhật 27/04/2012)

Kế hoạch thi các lớp L11CQ đợt 1 (Kỳ 2); L11CQ đợt 2 (Kỳ 1) ; L10CQ đợt 2 (Kỳ 3) (Có hiệu chỉnh cập […]
11/04/2012

Lịch thi Giáo dục quốc phòng Khóa 2011 học tại Học viện

Lịch thi Giáo dục quốc phòng Khóa 2011 học tại Học viện Phòng GV&CTSV thông báo (File kèm): LỊCH THI HỌC KỲ 1 – NĂM […]
06/04/2012

Lịch thi lần 2 học kỳ 3 các lớp liên thông chính quy L10CQ Đợt 1 (cập nhật 16/04/2012)

Lịch thi lần 2 học kỳ 3 các lớp liên thông chính quy L10CQ Đợt 1 (cập nhật 16/04/2012) (16/04/2012) Phòng GV&CTSV Thông báo: Kế […]
27/03/2012

Lịch thi lại kỳ thi học kì 1 khóa 2011 năm học 2011-2012

Lịch thi lại kỳ thi học kì 1 khóa 2011 năm học 2011-2012      Phòng GV&CTSV thông báo lịch thi lại kỳ thi học kỳ […]
09/03/2012

Lịch thi học hỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp cao đẳng C09

Lịch thi học hỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp cao đẳng C09 THÔNG BÁO           V/v: Lịch thi học kỳ II năm học 2011-2012 […]
27/02/2012

Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2011-2012

Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2011-2012 Phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch tổ chức thi lại học kỳ 1 năm học 2011-2012 […]
09/10/2011

Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2012-2013 các lớp hệ CĐ-ĐH chính quy khóa (09/10/11), các lớp hệ Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2011 (Đợt 2). Lịch thi lần 1 các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm 2012-2013

20/05/2013 Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo: + Điều chỉnh lịch thi môn Tin học quản lý (lớp C11QT1-2) và Tin học […]
08/06/2011

Danh sách sinh viên thi cải thiện điểm, cập nhật ngày 8-6-2011

Danh sách sinh viên thi cải thiện điểm, cập nhật ngày 8-6-2011  – Ngày 8-6-2011, TT KT & ĐBCLGD thông báo danh sách sinh viên […]