14/08/2015

Lịch thi thi lần 2, lịch thi phụ học kỳ 2 năm học 2014-2015

Lịch thi thi lần 2, lịch thi phụ học kỳ 2 năm học 2014-2015 Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 14/08/2015 5- Kế hoạch thi […]
22/07/2015

Lịch thi học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2014-2015

Lịch thi học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2014-2015 Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 30/07/2015 4- Điều chỉnh lịch thi môn Ngôn ngữ […]
08/06/2015

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2014-2015

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2014-2015 Ngày 12/06/2015 Phòng Giáo vụ thông báo: 9 – Cập nhật lịch thi khóa […]
04/06/2015

Thông báo V/v: Tổ chức kỳ thi phụ học kỳ 1 năm học 2014-2015 cho các học phần Tiếng anh 3,4,5,6

Thông báo V/v: Tổ chức kỳ thi phụ học kỳ 1 năm học 2014-2015 cho các học phần Tiếng anh 3,4,5,6 THÔNG BÁO V/v: Tổ […]
17/03/2015

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2014-2015

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2014-2015 Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 17/03/2015              7-Kế hoạch thi lần […]
22/01/2015

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2014-2015 các lớp C12

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2014-2015 các lớp C12 Phòng Giáo vụ thông báo Lịch thi các lớp cao đẳng chính quy […]
04/11/2014

Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015

Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015 Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 21/01/2015        – Điều chỉnh lịch thi môn Tin […]
09/09/2014

Lịch thi phụ học kỳ 2 năm học 2013-2014 (cập nhật lịch thi bổ sung 08.09.2014)

Lịch thi phụ học kỳ 2 năm học 2013-2014 (cập nhật lịch thi bổ sung 08.09.2014) Phòng Giáo vụ thông báo: – Lịch thi kỳ […]
06/09/2014

Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ phụ (Kỳ hè) năm học 2013-2014

Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ phụ (Kỳ hè) năm học 2013-2014 Ngày 08/09/2014 Cập nhật thay đổi lịch thi và lịch thi […]
16/06/2014

Thông báo: v/v Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2013-2014 (Cập nhật Lịch thi lần 2 các lớp Liên thông khóa 2013)

Thông báo: v/v Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2013-2014 (Cập nhật Lịch thi lần 2 các lớp Liên thông khóa […]