05/05/2010

Lịch thi lại học kỳ 2 các lớp cao đẳng khoá 07

Lịch thi lại học kỳ 2 các lớp cao đẳng khoá 07 Lịch thi lại các lớp cao đẳng khoá 07 tải về tại đây
27/04/2010

Lịch thi của các lớp học hè 2010 và thi học kỳ của các lớp tại chức TCD06

Lịch thi của các lớp học hè 2010 và thi học kỳ của các lớp tại chức TCD06 (24/7/2010), Phòng GV&CTSV thông báo – Lịch thi của các lớp học lại hè 2010 (thi từ ngày 03/8/2010) […]
15/04/2010

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2009-2010 (CSHĐ)

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2009-2010 (CSHĐ) (15/04/2010), Phòng GV&CTSV thông báo Lịch thi (lần 1) học kỳ 2 năm học 2009-2010 như […]
15/04/2010

Lịch thi lại lần 3 các lớp TCD05

Lịch thi lại lần 3 các lớp TCD05 Lịch thi lại lần 3 các lớp TCD05 tải về tại đây
15/04/2010

Lịch thi lại các lớp tại chức khoá 06 ngành viễn thông

Lịch thi lại các lớp tại chức khoá 06 ngành viễn thông Lịch thi lại các lớp TCD06VT1,2 tải về tại đây
23/03/2010

Lịch thi học kỳ TCD06QT1,2

Lịch thi học kỳ TCD06QT1,2 Lịch thi học kỳ 1 năm học 2009-2010 tải về tại đây
11/03/2010

Lịch thi: thi lại kỳ 1 khóa 2009 (kèm danh sách), thi các lớp học lại, thi lại từ các kỳ trước

Lịch thi: thi lại kỳ 1 khóa 2009 (kèm danh sách), thi các lớp học lại, thi lại từ các kỳ trước Ngày 11/3/2010, phòng […]
24/02/2010

Lịch, danh sách thi lại kỳ 1 năm học 2009-2010 (các lớp khóa 06, 07 và 08)

Lịch, danh sách thi lại kỳ 1 năm học 2009-2010 (các lớp khóa 06, 07 và 08) (24/02) Phòng GV&CTSV thông báo Lịch thi lại […]
22/02/2010

Lịch thi học kỳ hệ tại chức khoá 06 và thi học kỳ hệ chính quy lớp cao đẳng khoá 07

Lịch thi học kỳ hệ tại chức khoá 06 và thi học kỳ hệ chính quy lớp cao đẳng khoá 07 Lịch thi của các […]
17/01/2010

Thông báo điều chỉnh lịch thi lớp D09DT1 và D09VT5 ngày 30/01/2010

Thông báo điều chỉnh lịch thi lớp D09DT1 và D09VT5 ngày 30/01/2010 Thông báo số 10/GV&CTSV ngày 15/01/2010 của Phòng GV&CTSV (toàn văn thông báo tại file […]