12/07/2012

Thông báo: Thay đổi lịch thi lại ngày 16/07/2012 của lớp D08CNPM1,2,3

Thông báo: Thay đổi lịch thi lại ngày 16/07/2012 của lớp D08CNPM1,2,3 Theo lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2011-2012 môn thi […]
03/07/2012

Lịch thi cải thiện điểm, danh sách sinh viên dự thi CTĐ – học kỳ 2 năm học 2011-2012

Lịch thi cải thiện điểm, danh sách sinh viên dự thi CTĐ – học kỳ 2 năm học 2011-2012 Phòng Giáo vụ & Công tác […]
15/06/2012

Thông báo: Thay đổi phòng thi đối với các lớp chất lượng cao và Multimedia (Cập nhật 18/06/2012)

Thông báo: Thay đổi phòng thi đối với các lớp chất lượng cao và Multimedia (Cập nhật 18/06/2012)  Căn cứ theo kế hoạch của Học […]
30/05/2012

Lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2011-2012, Khóa 2008, 2009, 2010, 2011 (Điều chỉnh lịch thi phòng máy- Cập nhật 17/07/2012)

Lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2011-2012, Khóa 2008, 2009, 2010, 2011 (Điều chỉnh lịch thi phòng máy- Cập nhật 17/07/2012) Phòng Giáo vụ […]
24/05/2012

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 các lớp Văn bằng 2 chính quy khóa 2010-2012

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 các lớp Văn bằng 2 chính quy khóa 2010-2012         Phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch thi lần […]
24/05/2012

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ phụ đợt 1 năm học 2011-2012 các lớp CĐ-ĐH chính quy

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ phụ đợt 1 năm học 2011-2012 các lớp CĐ-ĐH chính quy     Phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch thi […]
22/05/2012

Thông báo điều chỉnh lịch thi môn KN TLVBTV (D08); Nhập môn CNPM (D09); Lập trình hướng đối tượng (C10) (Cập nhật 24/05/2012)

Thông báo điều chỉnh lịch thi môn KN TLVBTV (D08); Nhập môn CNPM (D09); Lập trình hướng đối tượng (C10) (Cập nhật 24/05/2012) Phòng GV&CTSV […]
17/05/2012

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 cho các lớp Cao đẳng, Đại học chính quy (CSHĐ) (Cập nhật 16/05/2012)

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 cho các lớp Cao đẳng, Đại học chính quy (CSHĐ) (Cập nhật 16/05/2012) 16/05/2012: Phòng Giáo vụ […]
10/05/2012

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp Hệ Cao đẳng chính quy Khóa 2009

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp Hệ Cao đẳng chính quy Khóa 2009         Phòng GV&CTSV thông báo: […]
07/05/2012

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 4 các lớp liên thông chính quy L10CQ đợt 1

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 4 các lớp liên thông chính quy L10CQ đợt 1         Phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch thi lần 2 […]