14/04/2011

Lịch thi, kết quả thi học kỳ 2, Lịch thi lại của các lớp học hè 2011 (cập nhật: 30/8/2011)

Lịch thi, kết quả thi học kỳ 2, Lịch thi lại của các lớp học hè 2011 (cập nhật: 30/8/2011) (30/8/2011), phòng GV&CTSV thông báo: […]
29/03/2011

Lịch thi các môn học lại của lớp TCD06 (thi ngày 07/4/2011)

Lịch thi các môn học lại của lớp TCD06 (thi ngày 07/4/2011)  (28/3/20110), phòng GV&CTSV thông báo: Lịch thi các môn học lại của lớp […]
29/03/2011

Lịch thi môn GDQP của các lớp D10 (thi ngày 7 và 8/4/2011)

Lịch thi môn GDQP của các lớp D10 (thi ngày 7 và 8/4/2011)  (28/3/2011), phòng GV&CTSV thông báo: Lịch thi môn GDQP của các lớp D10 […]
07/03/2011

Danh sách SV thi lại học kỳ 1 năm học 2010 – 2011 các khóa 07 – 08 – 09

Danh sách SV thi lại học kỳ 1 năm học 2010 – 2011 các khóa 07 – 08 – 09 Ngày 07 – 03 – […]
21/02/2011

Danh sách Sinh viên thi lại học kỳ 1 năm học 2010 – 2011 khóa 2010

Danh sách Sinh viên thi lại học kỳ 1 năm học 2010 – 2011 khóa 2010  – Ngày 21-02-2011, Trung tâm KT & ĐBCLGD thông […]
21/02/2011

Lịch thi kỳ 2 của C08; Lịch thi lại kỳ 1 của các lớp (trong đó khóa 2010 có điều chỉnh)

Lịch thi kỳ 2 của C08; Lịch thi lại kỳ 1 của các lớp (trong đó khóa 2010 có điều chỉnh) (28/2/2011), phòng GV&CTSV thông […]
17/12/2010

Thông báo LỊCH THI VÉT của các lớp TCD06VT/QTKD (từ 27-30/12/2010)

Thông báo LỊCH THI VÉT của các lớp TCD06VT/QTKD (từ 27-30/12/2010) (17/12/2010), phòng GV&CTSV thông báo LỊCH THI VÉT của các lớp TCD06VT/QTKD từ ngày […]
02/11/2010

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2010-2011 tại CSHĐ (update: 20/12/2010)

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2010-2011 tại CSHĐ (update: 20/12/2010) (20/12/2010), phòng GV&CTSV thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2010-2011 […]
25/10/2010

Thông báo danh sách SV thi lần 2 kỳ 2 năm 2009 – 2010 hệ vừa học vừa làm khóa 2006

Thông báo danh sách SV thi lần 2 kỳ 2 năm 2009 – 2010 hệ vừa học vừa làm khóa 2006  Trung tâm KT & […]
14/09/2010

Bảng điểm thi lần 1 kỳ 2 năm 2010 các lớp hệ vừa học vừa làm khóa 2006(TCD06QT1,2 – TCD06VT1,2)

Bảng điểm thi lần 1 kỳ 2 năm 2010 các lớp hệ vừa học vừa làm khóa 2006(TCD06QT1,2 – TCD06VT1,2)  Ngày 14/9/2010 Trung tâm KT&ĐBCLGD thông […]