26/06/2013

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 các lớp hệ Liên thông khóa 2012

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 các lớp hệ Liên thông khóa 2012 24/06/2013 Phòng GV&CTSV thông báo: Điều chỉnh kế hoạch thi lần […]
20/06/2013

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp hệ CĐ-ĐH chính quy khóa 2009, 2010, 2011 (Cập nhật ngày 24/6/2013)

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp hệ CĐ-ĐH chính quy khóa 2009, 2010, 2011 (Cập nhật ngày 24/6/2013) 24/6/2013 Phòng GV&CTSV thông báo: […]
20/05/2013

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp C10CN và L11 (đợt 1)

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp C10CN và L11 (đợt 1) Phòng GV&CTSV thông báo: Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 […]
20/05/2013

Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2012-2013 các lớp hệ CĐ-ĐH chính quy khóa (09/10/11), các lớp hệ Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2011 (Đợt 2). Lịch thi lần 1 các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm 2012-2013

Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2012-2013 các lớp hệ CĐ-ĐH chính quy khóa (09/10/11), các lớp hệ Liên thông CĐ-ĐH chính […]
17/05/2013

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 cho các sinh viên học ghép cùng khóa 2012

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 cho các sinh viên học ghép cùng khóa 2012 17/05/2012 Phòng GV&CTSV thông báo: Kế hoạch thi lần […]
13/05/2013

Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2012-2013 các lớp khóa 09/10/11 (cơ sở Hà Đông). Cập nhật lịch thi môn Tin học quản lý (lớp C11QT1-2) và Tin học cơ sở 2 (Lớp C11VT1-3 và C11KT2)

Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2012-2013 các lớp khóa 09/10/11 (cơ sở Hà Đông). Cập nhật lịch thi môn Tin học […]
13/05/2013

Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2012-2013 các lớp khóa 09/10/11 (cơ sở Hà Đông). Cập nhật lịch thi môn Tin học quản lý (lớp C11QT1-2) và Tin học cơ sở 2 (Lớp C11VT1-3 và C11KT2)

20/05/2013 Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo: + Điều chỉnh lịch thi môn Tin học quản lý (lớp C11QT1-2) và Tin học […]
13/05/2013

Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2012-2013 các lớp khóa 09/10/11 (cơ sở Hà Đông). Cập nhật lịch thi môn Tin học quản lý (lớp C11QT1-2) và Tin học cơ sở 2 (Lớp C11VT1-3 và C11KT2)

Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo: + Điều chỉnh lịch thi môn Tin học quản lý (lớp C11QT1-2) và Tin học cơ […]
05/04/2013

Lịch thi lần 1 các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm học 2012-2013

Lịch thi lần 1 các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm học 2012-2013 13/05/2013 Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông […]
26/10/2012

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2012-2013 các lớp CĐ-ĐH chính quy khóa 2012

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2012-2013 các lớp CĐ-ĐH chính quy khóa 2012 Ngày 30/11/2012: Phòng Giáo vụ & công tác sinh viên […]