Quy định tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2012

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông năm 2021
30/06/2022
Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018
30/06/2022
Show all

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Quy định tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2012. Chi tiết file đính kèm:

Quy định tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2012