Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Quy định tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2012
30/06/2022
Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử năm 2021
30/06/2022
Show all

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018. Chi tiết file đính kèm:

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018