Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Xuân Phi

thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Thị Chinh Lam
19/07/2022
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Đặng Ngọc Hùng
19/07/2022
Show all
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

THÔNG BÁO

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :

NCS. Nguyễn Xuân Phi

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Trần Công Hùng

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

“Nâng cao hiệu năng cân bằng tải trên điện toán đám mây”

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

Mã số: 9.48.01.04

Thời gian:  14 giờ  00, thứ hai, ngày   01  tháng  8  năm 2022

Địa điểm:  Phòng 210, nhà A1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở đào tạo Hà Đông, Km 10 đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự!