Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Thị Chinh Lam

thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Phạm Long Âu
11/07/2022
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Xuân Phi
19/07/2022
Show all
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

THÔNG BÁO

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :

NCS. Nguyễn Thị Chinh Lam

dưới sự hướng dẫn của TS. Trần Đức Lai và GS.TS. Bùi Xuân Phong.

 Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

“Nghiên cứu rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam”

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Mã số: 9.34.01.01

Thời gian:  9 giờ  00, thứ hai, ngày   01  tháng  8  năm 2022;

Địa điểm:  Phòng 210, nhà A1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở đào tạo Hà Đông, Km 10 đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự!