VIỆN KINH TẾ BƯU ĐIỆN

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Địa chỉ : Tầng 5, nhà A1 – Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại : 04-35746799
Fax : 04-37339432
Phụ trách : PGS.TS. Đặng Hoài Bắc
E-mail : bacdh@ptit.edu.vn
Phó Viện trưởng : TS. Trần Đình Nam
E-mail : namtd@ptit.edu.vn

Viện Kinh tế Bưu Điện là đơn vị nghiên cứu khoa học, được thành lập ngày 8/4/1975 với tiền thân là Viện Kinh tế và Quy hoạch Bưu điện. Viện kinh tế BĐ có bề dày kinh nghiệm trên 30 năm hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học với vai trò là một đơn vị nghiên cứu hàng đầu về lĩnh vực kinh tế bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Trong hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Viện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng nhiều bằng khen và cờ thi đua của Ngành. Với độ ngũ nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm, đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, luôn năng động sáng tạo, cập nhật kịp thời kiến thức mới sẵn sàng phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển của ngành và của xã hội trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
Tên giao dịch tiếng Anh: Economic Research Institute of Posts and Telecommunications (ERIPT).

Chức năng và nhiệm vụ:

Viện Kinh tế Bưu Điện có chức năng nghiên cứu, tham mưu, tư vấn và tham gia đào tạo về lĩnh vực kinh tế bưu chính, viễn thông phục vụ nhu cầu phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (trước đây là Tổng Công ty BCVTVN) và của xã hội, bao gồm:
Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu đón đầu các chính sách kinh tế mới và nghiên cứu ứng dụng về kinh tế bưu chính viễn thông.
Nghiên cứu xây dựng dự báo phát triển, các dự án chiến lược kinh tế và quy hoạch phát triển Tổng công ty và xây dựng chính sách đòn bẩy kinh tế.
Nghiên cứu, xây dựng các quy chế quản lý, các đề án tổ chức sản xuất, tổ chức lao động khoa học, xây dựng kế hoạch hoá và hạch toán kinh tế của Tổng công ty
Nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực giá cước, thị trường dịch vụ Bưu chính, Viễn thông
Nghiên cứu các hoạt động về tài chính tiền tệ và các hình thức huy động vốn
Tham gia các chương trình nghiên cứu của Nhà nước, các tổ chức Bưu chính, Viễn thông quốc tế về lĩnh vực kinh tế Bưu chính, Viễn thông
Tổ chức biên soạn các tài liệu, nội san, sách về kinh tế có liên quan đến hoạt động của Viện, Học viện, Tổng công ty
Quan hệ hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo về kinh tế Bưu chính, Viễn thông